CĐCS Chi cục Kiểm lâm đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Chiều ngày 25/8/2017, CĐCS Chi cục Kiểm lâm tiến hành Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự có đồng chí Lữ Trung Lành – Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh, ông Mang Văn Thới – Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cùng 58 đại biểu.

BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022

BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022

Trong nhiệm kỳ qua BCH CĐCS Chi cục Kiểm lâm thường xuyên phối hợp cùng chính quyền tổ chức tốt việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Công đoàn cấp trên đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; tổ chức tốt việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan. Đại diện tổ chức Công đoàn tham gia cùng lãnh đạo chính quyền xem xét giải quyết các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, đồng thời tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Vận động tham gia tích cực trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; mạnh dạn đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội; thực hành tiết kiệm chống lãng phí,… thường xuyên vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và đoàn thể vững mạnh toàn diện. Ngoài ra, hàng năm BCH Công đoàn cơ sở phối hợp cùng với chính quyền tích cực vận động công chức, viên chức của đơn vị tham gia đầy đủ các cuộc vận động công tác xã hội, kịp thời và đạt hiệu quả, luôn được Công đoàn cấp trên đánh giá cao.

Đại hội đã thống nhất cao về các giải pháp và mục tiêu chính cho BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng thời bầu cử BCH nhiệm kỳ mới gồm 09 ủy viên. Đồng chí Võ Minh Quân được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch CĐCS trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Trần Hân