Đại hội đại biểu CĐCS Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội được tổ chức ngày 26/8/2017. Đến dự có đồng chí Lữ Trung Lành – Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh, ông Lê Minh Khiển – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty và 106 đại biểu được triệu tập.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, CĐCS Công ty hoạt động theo đúng Điều lệ, phối hợp cùng chính quyền đảm bảo việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó Công đoàn Công ty luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Lãnh đạo Công ty, giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, CĐCS Công ty Cổ phần Cơ khí Tây Ninh sẽ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động sát với đoàn viên, người lao động.

Đại hội đã đánh giá cao những thành tích mà CĐCS Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 7 ủy viên và đồng chí Bùi Văn Điền được tín nhiệm tái cử Chủ tịch CĐCS Công ty. Đại hội cũng thống nhất cao các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trần Hân