Thành lập CĐCS Công ty TNHH Khoai mì Phước Vân

Chiều ngày 29/10/2017,  Liên đoàn Lao động huyện Tân Châu tổ chức công bố quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH khoai mì Phước Vân, tọa lạc ấp Hội Tân, xã Tân Hội, huyện Tân Châu. Đến dự có Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tân Châu.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Tân Châu trao quyết định công nhận công đoàn viên Công ty TNHH khoai mì Phước Vân.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Tân Châu trao quyết định công nhận công đoàn viên Công ty TNHH khoai mì Phước Vân.

Công đoàn Công ty TNHH khoai mì Phước Vân bước đầu thành lập có tất cả 7 đoàn viên. Tại đây, Liên đoàn Lao động huyện đã trao quyết định công nhận đoàn viên công đoàn và Ban chấp hành CĐCS Công ty TNHH khoai mì Phước Vân. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tân Châu phát biểu sự cần thiết phải thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, nêu ra một số quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn. Đồng chí đã chúc mừng doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn và đề nghị Ban chấp hành công đoàn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công ty làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật cho công nhân, tổ chức tốt các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên hay doanh nghiệp phát động, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh.

Tính đến nay, toàn huyện Tân Châu có tất cả 28 công đoàn doanh nghiệp, riêng năm 2017 đã thành lập mới được 4 công đoàn cơ sở./.

CHÍ THÀNH