LĐLĐ tỉnh tổ chức tập huấn công tác chính sách pháp luật năm 2017

Sáng ngày 14/11/2017, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chính sách pháp luật năm 2017 cho khoảng 70 cán bộ chuyên trách công đoàn gồm cấp tỉnh, huyện, thành phố, công đoàn ngành và tương đương, một số cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Chủ trì hội nghị đồng chí Phan Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh.

IMG_0256

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu tham dự được các báo cáo viên Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ và LĐLĐ tỉnh hướng dẫn các nội dung tập huấn như: Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp (theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập); Công đoàn chỉ đạo hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân trong cơ quan, doanh nghiệp (theo Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân); Hướng dẫn chấm điểm Thỏa ước lao động tập thể; phong trào thi đua “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Qua đợt tập huấn nhằm giúp cho cán bộ công đoàn các cấp nắm vững quy định về công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, hoạt động của ban Thanh tra nhân dân và các nội dung có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của công chức, viên chức, người lao động.

 Quốc Tiến