Nông trường cao su Cầu Khởi hoàn thành vượt mức sản lượng năm 2017

Sáng ngày 05/12/2017, ông Trương Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch Công đoàn cùng phòng Thi đua Khen thưởng Công ty CP Cao su Tây Ninh đến động viên, khen thưởng, mừng công Nông trường Cao su Cầu Khởi  – có thành tích xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2017 và đảm bảo quy trình kỹ thuật (đến ngày 03/12/2017 thực hiện được 4.175,1 tấn/4.173 tấn đạt 100,05%). Ban Giám đốc và Công đoàn tặng giấy khen và tiền thưởng cho 3 tập thể và 16 cá nhân khai thác mủ trực thuộc Nông trường, tổng số tiền là 52.800.000 đồng.

CSTN

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có 3 Nông trường: Gò Dầu, Cầu Khởi và Bến Củi. Sau khi phát động thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, Nông trường cao su Cầu Khởi (về trước kế hoạch 28 ngày) là đơn vị về thứ 2 sau Bến Củi (trước 37 ngày, thực hiện được 1.761,79/1759 tấn, đạt 100,16%, được Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty thưởng 45 triệu đồng).

Thế Trung