Đại hội CĐCS Công ty TNHH May đan V.Success Việt Nam

Chiều ngày 06/6/2018, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May đan V.Success Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2018-2023.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế cùng 53 đại biểu đại diện cho 438 đoàn viên công đoàn.

Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS công ty thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên hiểu biết về nhiệm vụ và quyền lợi của mình trong việc thực hiện nội quy và những qui định của công ty; tổ chức thăm hỏi đoàn viên công đoàn, tặng quà nhân các dịp lễ, tết với tổng số tiền là 76.475.000 đồng, phát triển mới 287 đoàn viên.

Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ lâm thời; nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên về những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và chỉ ra những giải pháp cho CĐCS trong nhiệm kỳ tới hoạt động tốt hơn.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 5 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Mai Thi trúng cử Chủ tịch Công đoàn.

                                                                                                            Trọng Danh