Kiểm tra thực thi Bộ luật Lao động tại Cty Cổ phần SXTM bao bì Thành Thành Công

Sáng ngày 02/7/2018, Đoàn kiểm tra tình hình thực thi Bộ luật Lao động thành phố Tây Ninh do ông Ngụy Hoàng Châu Duy – Phó trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra việc thực thi Bộ luật Lao động tại Công ty Cổ phần SXTM bao bì Thành Thành Công-Chi nhánh Tây Ninh.

Đoàn đi kiểm tra thực tế

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại bao bì Thành Thành Công là doanh nghiệp chuyên nghề sản xuất kinh doanh bao bì.

Đoàn kiểm tra xem xét các hồ sơ, sổ sách của công ty và đi kiểm tra thực tế nơi làm việc của công nhân. Qua kiểm tra cho thấy Công ty có xây dựng thang bảng lương và trả lương cho người lao động đúng theo mức lương tối thiểu vùng quy định của Chính phủ; trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, đúng quy định; có lập sổ quản lý lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; có tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động; trang bị phòng cháy chữa cháy, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và đăng ký với cơ quan chức năng đúng quy định; ký kết hợp đồng đầy đủ cho 166 lao động; có xây dựng Quy chế khen thưởng, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn kỹ thuật cho người lao động; đo đạc môi trường lao động đúng; có tổ chức công đoàn cơ sở và trích nộp kinh phí công đoàn đầy đủ.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra nhắc nhở một số tồn tại như: nội dung ký hợp đồng lao động không ghi rõ loại hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012; sổ quản lý lao động chưa ghi đầy đủ nội dung theo quy định; chưa báo cáo định kỳ tình hình thay đổi lao động trong 6 tháng đầu năm 2018 và báo cáo định kỳ về bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động; hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ chưa đúng thời gian quy định. Đoàn kiểm tra đề nghị doanh nghiệp khắc phục những tồn tại chậm nhất đến ngày 02/8/2018./.

 Phương Ngân