CĐ ngành Y tế sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 10/7/2018, Công đoàn ngành Y tế tổ chức sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và tổng kết Tháng Công nhân lần thứ 9 năm 2018. Đến dự có ông Phan Văn Bua – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; ông Trần Văn Sỹ – Phó Giám đốc Sở Y tế cùng các đồng chí Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Ông Phan Văn Bua – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn ngành Y tế đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở, vì quyền và lợi ích của đoàn viên. Nhiều phong trào thi đua được phát động sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên hưởng ứng, tham gia, điển hình như phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hành với phương châm: “Lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ”… Công đoàn ngành cũng đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động và thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện…

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Công đoàn ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết, kế hoạch công tác của công đoàn, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phan Văn Bua – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, CCVCLĐ ngành Y tế đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, trong thời gian tới Công đoàn ngành không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng dẫn Công đoàn cơ sở thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Dịp này Công đoàn ngành Y tế cũng trao giấy khen cho 02 công đoàn cơ sở đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 9 năm 2018.

Đình Tiến