Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn huyện Tân Biên năm 2018

Sáng ngày 16/7/2018, LĐLĐ huyện Tân Biên phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn năm 2018 cho hơn 80 học viên là cán bộ công đoàn cơ sở trong toàn huyện. Đến dự có ông Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Quang cảnh lớp học

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 6 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn gồm: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Những vấn đề về phong trào công nhân lao động và Công đoàn Việt Nam; Phương pháp hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở; Công tác nữ công và công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn cơ sở.

Qua  lớp tập huấn này giúp cán bộ công đoàn cơ sở nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để áp dụng vào thực tiễn, đáp ứng với  yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới.

                                                      Đức Thịnh