Hội nghị trực tuyến triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hội nghị diễn ra vào sáng 06/12/2018 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức với 63 điểm cầu tỉnh, thành phố. Chủ  trì hội nghị đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại điểm cầu Tây Ninh, đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh chủ trì cùng 80 đại biểu là ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh, Ban thường vụ LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành và tương đương, Chủ tịch CĐCS một số doanh nghiệp FDI có trên 2.000 đoàn viên tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh

 

Tại hội nghị các đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực; các Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu và Phan Văn Anh trực tiếp quán triệt, truyền đạt 05 chuyên đề của nghị quyết, trong đó nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ như: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao; Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh; hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh…

Ba khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội đặt ra là đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng là dịp giúp cho các cán bộ công đoàn chủ chốt cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, từ đó tạo sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh. Thông qua các chương trình hành động, giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao ý thức trách nhiệm của giai cấp công nhân thời kỳ mới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Quốc Tiến