Dự thảo báo cáo quý I/2019

Đề nghị các đơn vị dự giao ban Quý I/2019, download file Dự thảo báo cáo để nghiên cứu đóng góp tại Hội nghị giao ban sáng ngày 14/3/2019.