LĐLĐ huyện Bến Cầu triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII diễn ra sáng ngày 13/3/2019, tại Hội trường Khối vận huyện.Dự hội nghị có đồng chí Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Phúc – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, cùng 100 đại biểu là ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện và cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gồm 05 chuyên đề do đồng chí  Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo, gồm các nội dung sau:

+ Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII,

+ Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới.

+ Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới.

+ Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn.

+ Đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn.

Sau hội nghị, cán bộ công đoàn tham dự viết bài thu hoạch về những quan điểm cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nâng cao nhận thức, triển khai thống nhất sáng tạo trong thực tiễn công tác, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Lâm Cường