Hội nghị thành lập CĐCS Cty TNHH Bao Bì Nhựa Danuo Việt Nam

Chiều ngày 17/5/2019, Ban Vận động thành lập CĐCS Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Danuo Việt Nam tổ chức Hội nghị thành lập CĐCS theo quy định tại Điều 17, Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI).       Tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Danh – Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, Ban Giám đốc và 29 công nhân lao động của công ty có đơn xin gia nhập Công đoàn.

Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Danuo (Việt Nam) là doanh nghiệp vốn đầu tư của Trung Quốc tại Khu Công nghiệp và Chế xuất Linh Trung III, chuyên sản xuất bao bì nhựa với 34 công nhân lao động, đi vào hoạt động sản xuất năm 2016.

Trong thời gian qua, Công đoàn Khu kinh tế hướng dẫn Ban Vận động thành lập CĐCS công ty tuyên truyền, vận động công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Có 29 công nhân lao động tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn. Tại hội nghị thành lập, Ban Vận động báo cáo quá trình vận động, danh sách người lao động xin gia nhập tổ chức công đoàn và tuyên bố thành lập CĐCS Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Danuo (Việt Nam).

Đồng chí Nguyễn Trọng Danh đề nghị Ban Chấp hành CĐCS công ty phát huy tốt vai trò, cùng với Ban Giám đốc công ty chăm lo và bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong công ty, tạo niềm tin cho người lao động với tổ chức công đoàn; xây dựng được quy chế phối hợp với Ban Giám đốc; quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, nội quy lao động…

Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành CĐCS gồm 03 ủy viên, Bà Phan Thị Thanh Thúy được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch.

                                                                                           Trọng Danh