CĐ Cty CP Cao su Tây Ninh tổ chức vui chơi cho 250 cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, sáng ngày 31/5/2019 Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp Đoàn Thanh niên Công ty CP Cao su Tây Ninh tổ chức cho 250 em thiếu nhi là con em của CB CNV lao động các nông trường, xí nghiệp trực thuộc Công ty về vui chơi tại khu trung tâm Công ty.

Các em được tham gia các trò chơi tập thể, các trò chơi dân gian như: nhảy dây, đập bong bóng, đá bóng vào khung thành, tô màu tượng và xem các chương trình xiếc, ảo thuật với tổng số tiền là 10.000.000 đồng.

Trước đó, ngày 30/5/2019 Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty cũng đã chi hơn 56.000.000 đồng để mua quà bánh cho 1.402 em là con em của CB CNVCLĐ Công ty để tổ chức vui chơi tại các nông trường, xí nghiệp trực thuộc Công ty.

Thế Trung