Thành lập CĐCS Công ty TNHH Harada Garment Việt Nam

Sáng ngày 12/6/2019, Ban Vận động thành lập CĐCS Công ty TNHH Harada Garment Việt Nam tổ chức Hội nghị thành lập CĐCS tại doanh nghiệp. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trọng Danh – Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, Ban Giám đốc và 33 công nhân lao động của công ty có đơn xin gia nhập Công đoàn.

Công ty TNHH Harada Garment Việt Nam là doanh nghiệp vốn đầu tư của Nhật Bản tại Khu Công nghiệp Thành Thành Công, chuyên sản xuất áo khoác, quần áo bảo hộ lao động, áo thun với 80 công nhân lao động, đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 3 năm 2019.

Trong thời gian qua, Công đoàn Khu kinh tế hướng dẫn Ban vận động tuyên truyền, vận động công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Sau một thời gian tuyên truyền tích cực đã có 33 công nhân lao động tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn. Tại hội nghị thành lập, Ban vận động báo cáo quá trình vận động, danh sách người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và tuyên bố thành lập CĐCS Công ty TNHH Harada Garment Việt Nam.

Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành CĐCS Công ty gồm 03 ủy viên, ông Hà Minh Thái được bầu giữ chức vụ Chủ tịch.

                                                                                           Trọng Danh