Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm quản lí đoàn viên cho cán bộ công đoàn

Trong 04 ngày 14, 15 và 18, 19/6/2019, tại Trường THPT Nguyễn Trãi (Trảng Bàng), Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh mở 04 lớp tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn, thao tác thực hành trên máy tính với các tính năng cơ bản về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên như: đăng nhập hệ thống phần mềm; tạo mới đoàn viên; thêm mới đoàn viên từ một danh sách; phê duyệt đoàn viên được tạo mới; chuyển sinh hoạt đoàn viên; tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên; sử dụng công cụ quản lý đoàn phí; sử dụng công cụ báo cáo, thống kê và các nội dung có liên quan đến việc cập nhật thông tin và đổi lại thẻ mới.

Xác định việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên và cấp đổi thẻ đoàn viên công đoàn là chủ trương lớn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh, chính vì vậy Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn với mục đích nâng cao được ý thức trách nhiệm của cán bộ công đoàn cơ sở và đoàn viên trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả thẻ đoàn viên công đoàn. Mặt khác, giúp cho công đoàn cơ sở thuận lợi trong việc thống kê chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng đoàn viên, xây dựng được chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn viên, từ đó có các chính sách ưu đãi, chăm lo cho đoàn viên công đoàn được tốt hơn.

Dự kiến cuối tháng 6/2019, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở 01 đến 02 lớp cho công đoàn cơ sở có số lượng đoàn viên ít và công đoàn cơ sở mới thành lập.

 Trọng Danh