Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 6/2019

Sáng ngày 27/6/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 6/2019. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trịnh Văn Phước – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng hơn 70 báo cáo viên cấp tỉnh; các đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh, các đơn vị LLVT, Sư đoàn BB5; các đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố…

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 02 chuyên đề:

+ Chuyên đề: “Tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản Việt Nam – các vấn đề quan tâm sản xuất nông nghiệp của tỉnh” do đồng chí Võ Đức Trong – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh báo cáo.

đồng chí Võ Đức Trong – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh báo cáo tại Hội nghị

+ Chuyên đề: “Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc và tác động đến Việt Nam” do đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh báo cáo.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Phước – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng các nội dung trọng tâm tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tuyên truyền kết quả kinh tế – xã hội 5 tháng đầu năm 2019; tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019); tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019) … trong thời gian tới để các đại biểu tập trung triển khai tại cơ sở.

Minh Triệu