Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ CĐCS huyện Gò Dầu năm 2019

Sáng ngày 08/7/2019, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Gò Dầu khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2019 cho hơn 100 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch hoặc ủy viên ban chấp hành các công đoàn cơ sở trực thuộc. Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Lâm Sơn Hải – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Trần Thị Thanh Kiều – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện và đồng chí Nguyễn Văn Sở – Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Trong thời gian từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019, các học viên được học tập và nghiên cứu các chuyên đề: một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; những vấn đề chung về phong trào công nhân và công đoàn; những nội dung hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở; phương pháp hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở và những nội dung cơ bản của Hiệp định Đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Qua lớp tập huấn sẽ trang bị cho đội ngũ cán bộ CĐCS nắm vững nguyên tắc cơ bản về nghiệp vụ công đoàn, phát huy vai trò của CĐCS trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho người lao động, trở thành cầu nối tin cậy của người lao động với tổ chức công đoàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn từ cấp cơ sở. 

Chí Thanh