Hội nghị báo cáo viên công đoàn tháng 7/2019

Hội nghị diễn ra vào sáng 11/7/2019 tại Hội trường LĐLĐ tỉnh, chủ trì hội nghị đồng chí Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng 100 báo cáo viên LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương; CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và Công đoàn ngành Trung ương; CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh tham dự.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương –Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh báo cáo một số nội dung của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Các đại biểu tham dự nghe đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương –Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh báo cáo một số nội dung của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Tiếp đó đồng chí Nguyễn Quang Thắng – Trưởng phòng tuyên truyền báo chí, xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lên báo cáo tình hình Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc và tác động đến Việt Nam.

Thông qua hội nghị nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp có thêm tư liệu thông tin về Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và tình hình Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc phục vụ cho công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Quốc Tiến