Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra, khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) tại tỉnh Tây Ninh

Chiều ngày 12/8/2019, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Phuông – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đến làm việc và kiểm tra, khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư (Khóa XI) về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội tại tỉnh Tây Ninh. Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Phạm Viết Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Ban đảng tỉnh; Thường trực và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

đồng chí Võ Văn Phuông – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu đặt vấn đề cho các đại biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư (Khóa XI) về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, các thành viên đoàn kiểm tra, khảo sát đã đặt ra nhiều nội dung, vấn đề và yêu cầu Hội nghị báo cáo làm rõ. Đoàn công tác đánh giá rất cao đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội hùng hậu của Tây Ninh và việc tỉnh sử dụng hệ thống mạng xã hội để khai thác, nắm bắt thông tin. Tuy nhiên trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Tây Ninh cần đặt mục tiêu rõ ràng trong điều tra dư luận xã hội để phục vụ cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Viết Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh ghi nhận các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, mong muốn, Ban Tuyên giáo Trung ương và Viện Nghiên cứu dư luận xã hội sẽ tổ chức những khoá huấn luyện, bồi dưỡng cho cộng tác viên để nâng cao trình độ, làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp tục xây dựng các giải pháp thực hiện Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư (Khóa XI) về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Minh Triệu