Hội nghị báo cáo viên công đoàn tháng 9/2019

Hội nghị diễn ra sáng ngày 18/9/2019 tại Hội trường LĐLĐ tỉnh. Chủ trì hội nghị là đồng chí Phan Văn Bua – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng 100 báo cáo viên LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và Công đoàn ngành Trung ương, CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Y tế và Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tham dự.

Bác sĩ Võ Thanh Long – Phó Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Tây Ninh báo cáo một số vấn đề về nâng cao chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Các đại biểu tham dự nghe Bác sĩ Võ Thanh Long – Phó Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Tây Ninh báo cáo một số vấn đề về nâng cao chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới. Báo cáo viên Nguyễn Thị Kim Hương –Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh triển khai một số nội dung của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Thông qua hội nghị nhằm cung cấp một số nội dung của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và một số vấn đề về nâng cao chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, giúp báo cáo viên, cán bộ công đoàn các cấp có những thông tin cần thiết để tuyên truyền, phổ biến cho công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong thời gian tới. 

Quốc Tiến