Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Wilson (Việt Nam)

Chiều ngày 01/10/2019, Ban Vận động thành lập CĐCS Công ty TNHH Wilson (Việt Nam) tổ chức Hội nghị thành lập CĐCS theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI). Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh; Ban Giám đốc và 23 công nhân lao động của công ty có đơn xin gia nhập Công đoàn.

Công ty TNHH Wilson (Việt Nam) là doanh nghiệp vốn đầu tư của Hồng Kông (Trung Quốc) tại Khu Công nghiệp Thành Thành Công, chuyên sản xuất hàng dệt sợi với 45 công nhân lao động, đi vào hoạt động sản xuất tháng 8 năm 2019.

Trong thời gian qua, Công đoàn Khu kinh tế đã hướng dẫn Ban Vận động tuyên truyền, vận động công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn và có 23 công nhân lao động tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn. Tại Hội nghị thành lập, Ban Vận động báo cáo quá trình vận động, danh sách người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và tuyên bố thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Wilson (Việt Nam).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phát huy tốt vai trò, chăm lo và bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; quy chế phối hợp với Ban Giám đốc công ty; tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, nội quy lao động…

          Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành CĐCS gồm 03 ủy viên, đồng chí Bùi Thị Thanh Tiền được bầu giữ chức vụ Chủ tịch.

     Trọng Danh