LĐLĐ Châu Thành phối hợp LĐLĐ tỉnh tổ chức hội thi Tìm hiểu Pháp luật Lao động và Công đoàn

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-LĐLĐ ngày 04/01/2019 của LĐLĐ Tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019. Với mục tiêu giúp cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn huyện hiểu được các quy định của pháp luật lao động và công đoàn có liên quan đến người lao động, từ đó đảm bảo việc chấp hành, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.

Tối ngày 05/10/2019 tại Trung tâm Văn hóa thể thao và Học tập cộng đồng xã Thanh Điền, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành phối hợp với Liên đoàn Lao động Tỉnh tổ chức hội thi Tìm hiểu pháp luật Lao động và Công đoàn cho đoàn viên công đoàn. Tham dự hội thi có 5 đội tham gia và khoảng 100 cổ động viên đến từ các doanh nghiệp FDI trên địa bàn huyện. Hội thi đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành tốt pháp luật của đoàn viên, người lao động, xây dựng tốt mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại các doanh nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự tại nơi cư trú, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Hoàng An