Tây Ninh – nhiều ý kiến đóng góp dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Trong hai ngày, 07 – 08/10/2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh tổ chức 02 buổi Hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi) đối với lực lượng cán bộ công đoàn các cấp tỉnh Tây Ninh. 

Tham dự Hội thảo có đồng chí Huỳnh Thanh Phương – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh. Về phía lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh có đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực dự và chủ trì Hội thảo; các đồng chí lãnh đạo liên đoàn lao động các huyện, thành phố; công đoàn ngành và tương đương; công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và ngành Trung ương; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở các khối, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực dự và chủ trì Hội thảo phát biểu báo cáo đề dẫn

Sau khi nghe ý kiến phát biểu định hướng của đồng chí Phan Thị Hồng Đào – chủ trì Hội thảo, có 13 đại biểu tham gia phát biểu ý kiến một số nội dung sửa đổi của Bộ Luật. Nhiều ý kiến sâu sát với quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân lao động.

đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế phát biểu góp ý kiến

Đa số các đại biểu đồng tình với đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường của công nhân lao động từ 48h/tuần xuống còn 44h/tuần để công nhân lao động có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động; đa số đồng ý với phương án bổ sung 03 ngày nghỉ lễ trong năm cho phù hợp với các quốc gia trong khu vực, tạo điều kiện cho công nhân xa quê có điều kiện sum họp bên gia đình, người thân; đa số thống nhất với đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu nhưng phải có lộ trình và có quy định cụ thể với từng ngành nghề, lĩnh vực khác nhau…Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế băn khoăn “Bộ Luật nên quy định rõ điều kiện thành lập tổ chức đại diện của người lao động, doanh nghiệp có bao nhiêu công nhân lao động thì được thành lập 02 tổ chức, có bao nhiêu công nhân lao động thì thành lập 03 tổ chức, và chỉ nên giới hạn có tối đa 03 tổ chức đại diện cho người lao động (nếu được), tránh việc lợi dụng, kích động, lôi kéo của các các thế lực gây rối, làm ảnh hưởng đến điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”. Đồng chí Vũ Hòa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Dương Minh Châu đề nghị “Bộ Luật phải bổ sung các quy định về hội đồng Trọng tài Lao động, quy định về Hòa giải viên Lao động để đáp ứng thực tế hiện nay”.

đồng chí Huỳnh Thanh Phương – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Huỳnh Thanh Phương – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh làm rõ các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội thảo, tiếp thu các ý kiến đề xuất về quy định Hội đồng Trọng tài Lao động, Hòa giải viên Lao động, quy định về nữ lao động mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, sẽ chuyển các ý kiến của Hội thảo đến kỳ họp Quốc hội.

cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp FDI tham gia góp ý kiến tại Hội thảo tổ chức ở Công đoàn Khu kinh tế.

Trước đó, ngày 07/10/2019, tại phiên Hội thảo thứ nhất tại Công đoàn Khu kinh tế, đã có 16 ý kiến đóng góp thiết thực đã được nhiều cán bộ công đoàn chia sẻ, mong muốn Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chuyển tải đến Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh trình Quốc Hội.   

Minh Triệu