Công đoàn Ngành Giáo dục ký kết hợp tác thực hiện chương trình phúc lợi cho người lao động.

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, vừa qua, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Tây Ninh và Khách sạn Hoa Phượng Đỏ đã tổ chức Lễ ký kết thực hiện Chương trình phúc lợi cho cán bộ, nhà giáo và người lao động.

Công đoàn cơ sở Khách sạn Hoa Phượng Đỏ trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam, tọa lạc tại số 01 đường Thi Sách, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn và du lịch. Hai bên cùng thống nhất kế hoạch hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng, đảm bảo quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn và người lao động giữa Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Tây Ninh và Khách sạn Hoa Phượng Đỏ.

Toàn cảnh lễ ký kết

Theo đó, Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Tây Ninh tổ chức và phối hợp tuyên truyền đến các trường học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh về hoạt động kinh doanh của Khách sạn để cán bộ, nhà giáo, người lao động sử dụng các dịch vụ tại đây. Khách sạn hỗ trợ giảm giá cho cán bộ, nhà giáo, người lao động thuộc Ngành Giáo dục tỉnh Tây Ninh khi đến nghỉ với mức giảm giá 10% sử dụng phòng nghỉ, 5% giá trị sử dụng hội trường, phòng họp tại thời điểm kinh doanh. Căn cứ vào doanh thu thực tế từ các đoàn khách, Khách sạn sẽ trích từ 1% đến 2% trên tổng doanh thu thực tế để thăm hỏi đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Ngành Giáo dục Tây Ninh.

Chương trình hợp tác sẽ tiến hành theo từng giai đoạn 3 năm, sau đó sẽ tổng kết và bổ sung cho phù hợp trong thời gian tiếp theo.   

                                                                   Bùi Anh Tuấn