Gò Dầu: Thành lập Công đoàn cơ sở

Thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2019, ngày 15/10/2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Gò Dầu phối hợp cùng Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH TM DV Quan Bảo (ILSHIN) tổ chức Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Kiều – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, cùng 20 công nhân đại diện cho 71 công nhân viết đơn xin gia nhập công đoàn. Hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 05 ủy viên, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn được bầu chức danh chủ tịch; Ủy ban kiểm tra 03 ủy viên, trong đó đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hồng được bầu làm chủ nhiệm. Đây là công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước thứ 3 được Liên đoàn Lao động huyện thành lập trong năm 2019.

Bình Minh