LĐLĐ huyện Gò Dầu Thành lập CĐCS

Thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2019, ngày 01/11/2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Gò Dầu cùng Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở Công ty cổ phần cảng và dịch vụ LOGISTICS VRG Thanh Phước tổ chức hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở, tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Kiều – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Ông Trần Như Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, cùng 10 công nhân đại diện cho 17 công nhân viết đơn xin gia nhập công đoàn.

 Hội nghị đã thông qua báo cáo quá trình vận động người lao động gia nhập công đoàn và thành lập Công đoàn cơ sở; tuyên bố thành lập Công đoàn cơ sở; danh sách người lao động xin gia nhập công đoàn; bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở với 3 ủy viên, đồng chí Lê Dũng được bầu chức danh Chủ tịch công đoàn. Đây là công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước thứ 4 được Liên đoàn Lao động huyện thành lập trong năm 2019.

Bình Minh