Thành lập CĐCS Công ty TNHH Văn hóa phẩm Phượng Hoàng VN  

Chiều ngày 07/11/2019, Ban Vận động thành lập CĐCS công ty TNHH Văn hóa phẩm Phượng Hoàng tổ chức Hội nghị thành lập CĐCS theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh, Ông Xu Jian – Phó Tổng Giám đốc và 100 công nhân lao động của công ty có đơn xin gia nhập Công đoàn.

 Công ty TNHH Văn hóa phẩm Phượng Hoàng VN là doanh nghiệp vốn đầu tư của Trung Quốc đóng tại Khu Công nghiệp&Chế xuất Linh Trung III, chuyên sản xuất và gia công khung tranh, đã đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 10 năm 2019.

 Trong thời gian qua, Công đoàn Khu Kinh tế đã hướng dẫn Ban Vận động tuyên truyền, vận động công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn, kết quả đã có 265 công nhân lao động tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn. Tại Hội nghị thành lập, Ban Vận động báo cáo quá trình vận động, danh sách người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và tuyên bố thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Văn hóa phẩm Phượng Hoàng VN. Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành CĐCS gồm 05 ủy viên, Bà Từ Thị Thanh Trúc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch.

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phát huy tốt vai trò, chăm lo và bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; quy chế phối hợp với Ban Giám đốc công ty; tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, nội quy lao động…

 

                                                                                           Trọng Danh