Đoàn khảo sát TLĐ làm việc với LĐLĐ tỉnh Tây Ninh

Sáng ngày 10/12/2019, tại phòng họp Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, Đoàn khảo sát sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04a/NQ-TLĐ, ngày 24/6/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới và việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở do đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn công tác.

Tham dự buổi làm việc với Đoàn khảo sát Tổng Liên đoàn có đồng chí Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Trưởng các ban chuyên môn Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành và tương đương; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam, Pou Li Việt Nam, VMC Hoàng Gia, Việt Nam Mộc Bài, Can Sports Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Dương Đại Lộc báo cáo sơ nét về tình hình cán bộ công đoàn chuyên trách cấp tỉnh, huyện, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đang công tác trên địa bàn tỉnh; báo cáo tình hình đoàn viên, công nhân lao động tỉnh Tây Ninh. Thực trạng hiện nay, cán bộ công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp đều do chủ doanh nghiệp hợp đồng, trả lương với mức thu nhập tương đối cao so với mức lương cán bộ công đoàn chuyên trách cấp tỉnh, huyện và tương đương đang thụ hưởng là vấn đề đặt ra cần nghiên cứu, thảo luận.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Lâm Minh Lâm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành và 09 cán bộ công đoàn khác đều cho rằng: “với lực lượng cán bộ chuyên trách ít, phải đảm nhận tham gia nhiều Ban chỉ đạo cấp mình, phụ trách địa bàn nên thời gian dành cho công tác chuyên môn ít; cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp trả lương nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho đoàn viên, công nhân lao động; thực trạng đội ngũ cán bộ công đoàn ở các tổ, phân xưởng còn yếu, chưa đủ năng lực, trình độ để tiếp nhận, giải quyết thông tin, phản ánh của công nhân lao động…”

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Cần bày tỏ nhiều khó khăn, vướng mắc của chủ tịch công đoàn cơ sở khi phải “hưởng lương từ doanh nghiệp” khi phải tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động như: giải quyết chế độ phép năm, các điều khoản có lợi cho công nhân lao động trong Thỏa ước Lao động tập thể…

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cam kết sẽ đưa những nội dung góp ý của các đồng chí dự Hội nghị vào trong báo cáo tổng kết Nghị quyết, để kịp thời bổ sung, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ công đoàn trong thời gian tới.

Minh Triệu