Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh lần thứ 5

Chiều ngày 19/12/2019, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức Hội nghị lần thứ V dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh.

Tham dự Hội nghị có 35/39 Ủy viên Ban Chấp hành và 3/6 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia cho các nội dung quan trọng tại Hội nghị, nhất là các giải pháp, các đề xuất cho phương hướng nhiệm vụ của năm 2020 – một năm mà dự đoán sẽ có nhiều khó khăn hơn đối với tổ chức công đoàn.

Các đại biểu đóng góp trực tiếp vào các văn bản dự thảo: Báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công tác thi đua năm 2019; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát năm 2019; Báo cáo công khai các nguồn quỹ xã hội do Công đoàn quản lý. Hội nghị nhận được 8 ý kiến về các giải pháp, đề xuất cho phương hướng năm 2020, bầu bổ sung Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đối với 02 đồng chí: Trần Thế Phong – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hòa Thành và Phạm Thành Thêm – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành.  

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 với tỷ lệ 100%.

Lê Tâm