Hội nghị thành lập CĐCS Công ty TNHH TransAsia TanTec

Sáng ngày 10/3/2020, Ban Vận động thành lập CĐCS công ty TNHH TransAsia TanTec tổ chức Hội nghị thành lập CĐCS theo phương pháp mới. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên – Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh, Ban Giám đốc Công ty và 33/38 công nhân lao động của công ty có đơn xin gia nhập Công đoàn.

Công ty TNHH TransAsia TanTec là doanh nghiệp có vốn đầu tư của Macau (Trung Quốc) tại Khu Công nghiệp Thành Thành Công, chuyên sản xuất da, da bán thành phẩm với khoảng 68 công nhân lao động, đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 11 năm 2019.

Trong thời gian qua, Công đoàn Khu Kinh tế đã hướng dẫn Ban Vận động tuyên truyền, vận động công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Sau một thời gian tuyên truyền tích cực đã có 38 công nhân lao động tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn. Tại Hội nghị, Ban Vận động báo cáo quá trình vận động, danh sách người lao động gia nhập tổ chức công đoàn; tuyên bố thành lập CĐCS Công ty TNHH TransAsia TanTec và bầu Ban Chấp hành CĐCS gồm 03 ủy viên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên mong muốn Ban Chấp hành CĐCS của công ty sẽ phát huy tốt vai trò, cùng với Ban Giám đốc công ty chăm lo và bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; xây dựng quy chế phối hợp với Ban Giám đốc; quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, nội quy lao động để góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Trọng Danh