LĐLĐ tỉnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và khen thưởng năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai khẩn cấp tình hình tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong hệ thống công đoàn tỉnh.

Sáng ngày 11/03/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và khen thưởng hoạt động công đoàn năm 2019. Chủ trì hội nghị đồng chí Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng đại diện các Ban LĐLĐ tỉnh; LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành và tương đương; CĐCS trực LĐLĐ tỉnh và ngành Trung ương.

Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh triển khai về tình hình diễn biến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên cả nước, trong tỉnh và tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất; công tác triển khai tuyên truyền trong lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn; Hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch Covid-19; Các khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch bệnh…

Cũng trong dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao Cờ và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 13 tập thể và 16 cá nhân; Bằng khen của UBND tỉnh cho 9 tập thể và 3 cá nhân; Cờ và Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2019.

Quốc Tiến