LĐLĐ huyện Dương Minh Châu hỗ trợ phòng chống dịch Covid – 19

Nhằm hưởng ứng và chung tay cùng các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, ngày 23/3/2020, LĐLĐ huyện Dương Minh Châu phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện đến thăm, hỗ trợ 20 thùng nước suối (do Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Trà Tâm Lan hỗ trợ) và 400 kg trái cây các loại, 20 kg bánh tráng (do các đoàn thể xã, thị trấn vận động) cho khu cách ly tập trung của huyện.

Tính đến ngày 23/3/2020 khu cách ly đã tiếp nhận 136 trường hợp chủ yếu là Việt kiều từ Campuchia trở về. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện, xã, thị trấn sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch trong suốt thời gian thực hiện cách ly.

                                                                                                            Thái Thủy