LĐLĐ tỉnh kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, trong 02 ngày (7 – 8/5/2020), Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập 02 đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2020 của các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành và tương đương. Đoàn do các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các công việc như: chương trình công tác tháng, quý, năm 2020; công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020; các giải pháp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ, tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các văn bản triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch lớn của Tổng Liên đoàn, của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thông qua đợt kiểm tra nhằm giúp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh nắm bắt được tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2020 của các đơn vị, qua đó đôn đốc, nhắc nhở, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị.

Quốc Tiến