LĐLĐ Châu Thành tổ chức khảo sát, củng cố kiện toàn, thành lập mới CĐCS

Nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công đoàn năm 2020 với Chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành đã tiến hành khảo sát tại 12 công đoàn cơ sở trực thuộc và 02 doanh nghiệp trên địa bàn, thời gian khảo sát từ ngày 19/5/2020 đến hết ngày 28/5/2020. Đoàn khảo sát do đồng chí Phạm Thành Thêm – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện làm trưởng đoàn và tham gia đoàn khảo sát gồm có các ngành: Công an, Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động Thương Binh và xã hội huyện Châu Thành.

Tại những nơi đến, đoàn khảo sát đã làm việc với các chủ doanh nghiệp và Ban chấp hành công đoàn cơ sở nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp và hoạt động của công đoàn cơ sở, hướng dẫn củng cố kiện toàn nhân sự ban chấp hành công đoàn cơ sở và công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng, đồng thời ghi nhận những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của công đoàn cơ sở, đối với những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, đoàn khảo sát đã làm việc với chủ doanh nghiệp hướng dẫn các thủ tục về thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp mới theo đúng quy định của pháp luật.       

                                                                                                                        Hồng Điệp