LĐLĐ huyện Gò Dầu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Ngày 19/5/2020 Liên đoàn Lao động huyện Gò Dầu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và biểu dương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020. Đến dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Bua – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Phạm Văn Long – Ủy viên Thường vụTrưởng Ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện và đồng chí Trần Thị Thanh Kiều – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế của công tác thi đua – khen thưởng, đây là dịp tôn vinh, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hội nghị đã biểu dương và tôn vinh khen thưởng cho 10 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và trao giấy khen cho 03 công nhân lao động tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018-2019, biểu dương 17 đoàn viên công đoàn tiêu biểu có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Qua đó góp phần khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ huyện, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng.

                                                            Dương Bình