Kiểm tra, giám sát công tác phối hợp thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở

Thực hiện kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020. Sáng ngày 28/5/2020, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh tổ chức kiểm tra, giám sát việc phối hợp thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại CĐCS Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Trong buổi làm việc, đoàn đã tập trung kiểm tra các nội dung phối hợp thực hiện giữa Ban chấp CĐCS Công ty và lãnh đạo Công ty như: Hoạt động của Công đoàn cơ sở trong việc tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức ATVSLĐ cho người lao động; Công tác phối hợp cùng Người sử dụng lao động trong việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động; Hoạt động của Công đoàn cơ sở trong việc tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động hàng năm; Công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với lao động nữ.

Qua buổi làm việc đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được của Ban chấp hành CĐCS Công ty trong việc phối hợp thực hiện An toàn vệ sinh lao động, đồng thời cũng đề nghị Ban chấp hành CĐCS Công ty cần phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Trần Hân