LĐLĐ tỉnh Tây Ninh khảo sát cuộc vận động “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2020

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, bền vững trong việc xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2020.

Đợt khảo sát diễn ra từ ngày 18/8 đến 28/8/2020, do LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Đồng chí Phan Văn Bua – Phó Chủ tịch LĐLĐ trưởng đoàn đã đến khảo sát tại một số CĐCS trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế tỉnh; LĐLĐ thị xã Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu, Tân Châu, Tân Biên, Dương Minh Châu và làm việc với Ban Thường vụ các đơn vị.

Đoàn khảo sát tại CĐCS doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế tỉnh

Nội dung khảo sát tập trung vào việc đăng ký và tổ chức thực hiện cuộc vận động “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2020. Trong đó khu vực hành chính sự nghiệp tập trung Tiêu chí 2: Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nơi công sở; Tiêu chí 3: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Riêng khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tập trung Tiêu chí 2: Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; Tiêu chí 3: Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động và Tiêu chí 4: Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Thông qua đợt khảo sát này nhằm hướng dẫn cho các cấp công đoàn thống nhất quy trình việc đăng ký và ra quyết định công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã được điều chỉnh theo Bảng điểm xét và công nhận. Từ đó tiếp tục ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai cuộc vận động của các cấp công đoàn cơ sở, từ đó báo cáo với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh.

Quốc Tiến