Công đoàn ngành Y tế tổ chức đại hội thành lập Công đoàn cơ sở

Ngày 28/8/2020 Bệnh viện Xuyên Á – chi nhánh Tây Ninh tổ chức đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần đầu tư Bệnh viện Xuyên Á – chi nhánh Tây Ninh. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; ông Đinh Văn Cội, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Xuyên Á và 32 người lao động đại diện cho 126 người lao động có đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn.

Công ty Cổ phần đầu tư Bệnh viện Xuyên Á – chi nhánh Tây Ninh là doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, ngành nghề kinh doanh, hoạt động các bệnh viện, trạm xá, với tổng số lao động hiện nay là 126 người.

Theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở được thành lập và đã tiến hành các bước tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập công đoàn và tiến tới đại hội thành lập công đoàn cơ sở, đã có 126 người lao động tự nguyện xin gia nhập công đoàn, Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở đã tiến hành tổ chức đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần đầu tư Bệnh viện Xuyên Á – chi nhánh Tây Ninh theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 4 đồng chí, ông Đặng Văn Hội, Phó Giám đốc chuyên môn được bầu giữ chức Chủ tịch CĐCS.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Phạm Văn Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế chúc mừng người lao động của đơn vị đã tham gia vào tổ chức công đoàn thuộc ngành Y tế tỉnh, Ban Giám đốc Bệnh viện Xuyên Á đã quan tâm thành lập tổ chức công đoàn cho người lao động của đơn vị. Trong thời gian tới đề nghị Ban Chấp hành công đoàn phát huy vai trò trách nhiệm của mình tuyên truyền, vận động đoàn viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Ban Chấp hành phối hợp với Ban Giám đốc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập cho đoàn viên người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, trong đó chú trọng quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đình Tiến