LĐLĐ thị xã Trảng Bàng tổ chức đại hội thành lập 02 công đoàn cơ sở

Ngày 11/9/2020, Liên đoàn Lao động thị xã Trảng Bàng phối hợp với Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở của 02 Công ty: Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Phúc An Sài Gòn và Công ty TNHH MEDIC An Khang đã tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở, tham dự có đồng chí Trần Thị Mai – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã; Ban Giám đốc và công nhân lao động có đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn của 02 Công ty.

Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Phòng khám đa khoa Phúc An Sài Gòn

Hiện nay 02 Công ty này có trụ sở đóng tại phường An Tịnh và phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng và cùng có ngành nghề chuyên cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh. Tại buổi lễ đại hội thành lập công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Phúc An Sài Gòn có 23 cán bộ, nhân viên Công ty có đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn; đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở với 3 ủy viên, đồng chí Huỳnh Trúc Quỳnh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Phúc An Sài Gòn. Công ty TNHH MEDIC An Khang có 17 đồng chí là cán bộ, nhân viên Công ty có đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn; đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở với 03 ủy viên, đồng chí Nguyễn Tấn Lập được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MEDIC An Khang

Tham dự đại hội thành lập 02 công đoàn cơ sở, đồng chí Trần Thị Mai – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã chúc mừng lãnh đạo 02 Công ty đã quan tâm tạo điều kiện cho việc thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Mong rằng trong thời gian tới công đoàn cơ sở 02 doanh nghiệp tập trung xây dựng các quy chế phối hợp với Ban Giám đốc, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Chấp hành. Tổ chức tốt các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn, góp phần thúc đẩy Công ty phát triển, ổn định và cùng Công ty chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động./. 

Quốc Tiến