LĐLĐ huyện Bến Cầu tổ chức tập huấn triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Bộ luật Lao động năm 2019 và nghiệp vụ Công đoàn năm 2020

Ngày 29 và 30/09/2020, tại hội trường Khối vận huyện, Liên đoàn Lao động huyện Bến Cầu tổ chức tập huấn triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng đẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), Bộ luật Lao động năm 2019 và nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2020.

Dự và triển khai một số chuyên đề có đồng chí Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Nho – Phó Trưởng Ban CSPL – Chủ nhiệm Văn phòng Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh; đồng chí Đặng Thị Mượng – Chủ tịch LĐLĐ huyện và các đồng chí Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện và 120 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành, đồng chí phụ trách kế toán, phụ trách UBKT, phụ trách công tác nữ công CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện.

Các đồng chí tham dự tập huấn được báo cáo viên của tỉnh, huyện triển khai những nội dung tập huấn về Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), Bộ luật Lao động năm 2019 và hướng dẫn một số vấn đề về nghiệp vụ công tác công đoàn như: công tác tổ chức, văn phòng; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; công tác bảo hộ lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác lập dự toán, quyết toán tài chính công đoàn; hoạt động của UBKT; Ban Thanh tra nhân dân và công tác nữ công năm 2020.  

Qua 02 ngày tập huấn, các học viên là những cán bộ công đoàn cơ sở đã tiếp thu được những quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Bộ luật Lao động năm 2019 để vận dụng vào thực tế tại cơ sở, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng tổ chức công đoàn ngày một phát triển vững mạnh, để từ đó cùng với chuyên môn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2020 và các năm tiếp theo./.

Lâm Cường