LĐLĐ Thành phố Tây Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-LĐLĐ, ngày 14/7/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh về tuyên truyền Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới. Chiều ngày 25/9/2020, Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới cho 50 đoàn viên công đoàn và người lao động tại Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hòa Bình Minh.

Trong Hội nghị, đoàn viên công đoàn và người lao động tại công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hòa Bình Minh đã nghe đồng chí Đỗ Minh Triệu – Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh trao đổi, cung cấp cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động những kiến thức căn bản về Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới. Qua đó, giúp công nhân lao động hiểu biết thêm về những chế độ, chính sách đối với người lao động, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

                                                                                    LĐLĐ Thành phố TN