Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2013 – 2018
  Họ tên: Võ Văn Dũng
Năm sinh: 1967
Chức vụ: Chủ tịch
Trình độ: Cử nhân Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại: 066.3821.763
Di động: 0976.167.585
4-PHAN ANH TUYET Họ tên: Phan Ánh Tuyết
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân lịch sử
Điện thoại: 066.3922.455
Di động: 0975.389.535
5-PHAN THI HONG DAO Họ tên: Phan Thị Hồng Đào
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Luật, Cử nhân ngành Công tác tư tưởng
Điện thoại: 066.3922.454
Di động: 0913.884.307
11 - DINH THI DUONG THUY Họ tên: Đinh Thị Dương Thúy
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân sư phạm Địa lý
Điện thoại:  066.3621.673
Di động:  09103.328.847
Sa Họ tên: Đặng Thị Hồng Sa
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Tây Ninh
Trình độ: Trung cấp chính trị, Cử nhân kinh tế
Điện thoại: 066.3822.569
Di động: 0937.848.568
  Họ tên:  Nguyễn Thị Kim Liên
Năm sinh:  1980
Chức vụ:  Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh
Trình độ:  Cao cấp chính trị, Thạc sĩ quản lý công
Điện thoại:  0276.3896967
Di động:  0918.512.524
Họ tên: Bùi Thị Mỹ Hạnh
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Trưởng ban Nữ công
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân QTKD và Công đoàn
Điện thoại: 0276.3621671
Di động: 0918.811870
9 - PHAN VAN BUA Họ tên: Phan Văn Bua
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại: 066.3821.764
Di động: 0987.802.625
8 - LE HUNG Họ tên: Lê Hùng
Năm sinh: 1963
Chức vụ:  Trưởng Ban Chính sách pháp luật
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân QTKD & Công đoàn
Điện thoại: 066.3822.569
Di động: 0918.403.475
Họ tên:
Năm sinh:
Chức vụ:
Trình độ:
Điện thoại:
Di động:
  Họ tên:  Võ Văn Tân
Năm sinh:  1964
Chức vụ:  Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh
Trình độ:  Cử nhân chính trị, Cử nhân kinh tế
Điện thoại:  0276.3621672
Di động: 0126.462.7955
22 - DUONG DAI LOC Họ tên: Dương Đại Lộc
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Trưởng ban Tài chính
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại: 066.3625.020
Di động:  0912.553.885