Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
59 /HD – LĐLĐ 20/02/2017 Hướng dẫn

Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm  kỳ 2018 – 2023

213/KH-LĐLĐ 23/01/2017 Kế hoạch

Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh Nhiệm kỳ 2018 – 2023