Tiêu đề Ngày ban hành Loại văn bản Nội dung Tải xuống
Lịch công tác tháng 9 12/09/2017 Lịch công tác

Từ ngày 01/9/2017 đến ngày 29/9/2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 09/08/2017 Lịch làm việc

Từ ngày 01/8/2017 đến ngày 31/8/2017

Lịch công tác tháng 7/2017 10/07/2017 Lịch công tác

Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 31/7/2017

Lịch công tác tháng 6/2017 05/06/2017 Lịch công tác