Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
BC-LĐLĐ Dự thảo báo cáo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ III NĂM 2020

 

/BC-LĐLĐ Dự thảo báo cáo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 8/2020 (số liệu từ ngày 13/7 đến ngày 12/8)

/BC-LĐLĐ Dự thảo Báo cáo

Báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 7/2020 (số liệu từ ngày 13/6 đến ngày 12/7)

BC-LĐLĐ Báo cáo

Báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 5/2020 

/BC-LĐLĐ Dự thảo Báo cáo

 Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 4/2020

Dự thảo báo cáo quý III/2019 10/09/2019 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự hội nghị giao ban Quý III/2019 tải file Dự thảo báo cáo quý III/ 2019 để nghiên cứu đóng góp tại hội nghị. Văn phòng không phát hành tài liệu giấy.

Dự thảo Báo cao tháng 8/2019 09/08/2019 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự họp download Dự thảo báo cáo tháng 8/2019 để nghiên cứu đóng góp tại cuộc họp giao ban sáng thứ 2 (12/8/2019)

Dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 12/06/2019 Văn bản dự thảo
Dự thảo báo cáo tháng 5/2019 09/05/2019 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự giao ban Tháng 5/2019 sáng ngày 13/5/2019 download Dự thảo báo cáo tháng để nghiên cứu đóng góp tại hội nghị. Văn phòng không phát tài liệu giấy.

Trân trọng

Dự thảo báo cáo quý I/2019 12/03/2019 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự giao ban Quý I/2019, download file Dự thảo báo cáo để nghiên cứu đóng góp tại Hội nghị giao ban sáng ngày 14/3/2019.