Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
Dự thảo báo cáo quý III/2019 10/09/2019 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự hội nghị giao ban Quý III/2019 tải file Dự thảo báo cáo quý III/ 2019 để nghiên cứu đóng góp tại hội nghị. Văn phòng không phát hành tài liệu giấy.

Dự thảo Báo cao tháng 8/2019 09/08/2019 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự họp download Dự thảo báo cáo tháng 8/2019 để nghiên cứu đóng góp tại cuộc họp giao ban sáng thứ 2 (12/8/2019)

Dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 12/06/2019 Văn bản dự thảo
Dự thảo báo cáo tháng 5/2019 09/05/2019 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự giao ban Tháng 5/2019 sáng ngày 13/5/2019 download Dự thảo báo cáo tháng để nghiên cứu đóng góp tại hội nghị. Văn phòng không phát tài liệu giấy.

Trân trọng

Dự thảo báo cáo quý I/2019 12/03/2019 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự giao ban Quý I/2019, download file Dự thảo báo cáo để nghiên cứu đóng góp tại Hội nghị giao ban sáng ngày 14/3/2019.

Dự thảo báo cáo tháng 02/2019 14/02/2019 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị tham dự giao ban download file Dự thảo báo cáo để nghiên cứu, đóng góp tại hội nghị giao ban lúc 8 giờ ngày 15/02/2019.

Dự thảo báo cáo tháng 11/2018 09/11/2018 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự giáo ban tháng 11 download file Dự thảo báo cáo tháng 11 để nghiên cứu đóng góp tại hội nghị sáng thứ 2 (12/11/2018).

Văn phòng không phát tài liệu giấy.

Dự thảo báo cáo tháng 10/2018 10/10/2018 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự giao ban tháng 10/2018 download file dự thảo báo cáo để nghiên cứu, đóng góp tại hội nghị sáng ngày 12/10/2018. Văn phòng không phát hành văn bản giấy.

Dự thảo Báo cáo Tháng 8/2018 09/08/2018 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị tham dự họp giao ban tháng 8/2018 ngày 13/8/2018 download file Dự thảo báo cáo để nghiên cứu, đóng góp.

Văn phòng không phát tài liệu giấy.

Dự thảo báo cáo tháng 7/2018 10/07/2018 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị download file Dự thảo báo cáo để nghiên cứu, đóng góp tại hội nghị. Văn phòng không phát hành tài liệu giấy.