Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
Dự thảo báo cáo tháng 02/2018 09/02/2018 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị tham dự hội nghị giao ban download file Dự thảo báo cáo tháng 02/2018 để nghiên cứu, đóng góp. Văn phòng không phát tài liệu giấy.

Dự thảo báo cáo tháng 1/2018 10/01/2018 Văn bảo dự thảo

Đề nghị các đơn vị tham dự hội nghị giao ban download file Dự thảo báo cáo tháng 1/2018 để nghiên cứu, đóng góp. Văn phòng không phát tài liệu giấy.

Dự thảo lần 6 báo cáo của BCH LĐLĐ tỉnh khóa VIII trình đại hội IX Công đoàn Tây Ninh 04/01/2018 Văn bản dự thảo

Đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xem, nghiên cứu để sửa đổi bổ sung vào văn kiện của cấp mình cho phù hợp.

Dự thảo báo cáo tháng 11/2017 09/11/2017 Dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự hội nghị giao ban ngày 13/11/2017 download file Dự thảo báo cáo tháng 11/2017 để nghiên cứu, đóng góp.

Văn phòng không phát tài liệu giấy tại cuộc họp.

Dự thảo báo cáo quý 3/2017 08/09/2017 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự giao ban quý 3/2017 ngày 12/9/2017 (thứ 3) download file Dự thảo báo cáo để nghiên cứu đóng góp.

Văn phòng không phát tài liệu giấy.

Dự thảo báo cáo tháng 8/2017 09/08/2017 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự giao ban tháng 8/2017 ngày 11/8/2017 (thứ 6) download file Dự thảo báo cáo để nghiên cứu đóng góp.

Văn phòng không phát tài liệu giấy.

Dự thảo Kế hoạch 28/06/2017 Văn bản dự thảo

Dự thảo kế hoạch  tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20 gửi các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện trước một bước. Sau khi có ý kiến của Tỉnh ủy sẽ triển khai chính thức.