Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
/BC-LĐLĐ Dự thảo báo cáo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 8/2020 (số liệu từ ngày 13/7 đến ngày 12/8)

/BC-LĐLĐ Dự thảo Báo cáo

Báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 7/2020 (số liệu từ ngày 13/6 đến ngày 12/7)

BC-LĐLĐ Báo cáo

Báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 5/2020 

/BC-LĐLĐ Dự thảo Báo cáo

 Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 4/2020

Dự thảo báo cáo quý III/2019 10/09/2019 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự hội nghị giao ban Quý III/2019 tải file Dự thảo báo cáo quý III/ 2019 để nghiên cứu đóng góp tại hội nghị. Văn phòng không phát hành tài liệu giấy.

Dự thảo Báo cao tháng 8/2019 09/08/2019 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự họp download Dự thảo báo cáo tháng 8/2019 để nghiên cứu đóng góp tại cuộc họp giao ban sáng thứ 2 (12/8/2019)

Dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 12/06/2019 Văn bản dự thảo
Dự thảo báo cáo tháng 5/2019 09/05/2019 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự giao ban Tháng 5/2019 sáng ngày 13/5/2019 download Dự thảo báo cáo tháng để nghiên cứu đóng góp tại hội nghị. Văn phòng không phát tài liệu giấy.

Trân trọng

Dự thảo báo cáo quý I/2019 12/03/2019 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự giao ban Quý I/2019, download file Dự thảo báo cáo để nghiên cứu đóng góp tại Hội nghị giao ban sáng ngày 14/3/2019.

Dự thảo báo cáo tháng 02/2019 14/02/2019 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị tham dự giao ban download file Dự thảo báo cáo để nghiên cứu, đóng góp tại hội nghị giao ban lúc 8 giờ ngày 15/02/2019.