Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
847/LĐLĐ 21/05/2020 Công văn

V/v phát động phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020

846/LĐLĐ 21/05/2020 Công văn

Về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

844 /LĐLĐ 20/05/2020 Hướng dẫn

“V/v báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020”

34 /HD – LĐLĐ 15/05/2020 Hướng dẫn

Tiêu chuẩn khen thưởng và đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động

834/LĐLĐ 13/05/2020 Công văn

Về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương”

BC-LĐLĐ Báo cáo

Báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 5/2020 

832/LĐLĐ 08/05/2020 Công văn

V/v báo cáo tình hình tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

828/LĐLĐ 06/05/2020 Công văn

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” năm 2020

825 /LĐLĐ 05/05/2020 Công văn

V/v tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone – Khẩu trang điện tử

33/HD – LĐLĐ 29/04/2020 Hướng dẫn

Khen thưởng thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”