Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
27 /TM-LĐLĐ 28/11/2018 Thư mời

Dự học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023

149/LĐLĐ 26/11/2018

V/v huy động lực lượng CBCCVCLĐ dự mít tinh và diễu hành hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

18/KH-LĐLĐ 21/11/2018

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

140/NQ-CP 09/11/2018 Nghị quyết

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 10 NĂM 2018

144/LĐLĐ 19/11/2018 Công văn

V/v xét chọn cán bộ nữ công tiêu biểu dự

Hội nghị biểu dương toàn quốc lần thứ hai, năm 2019

15/KH – LĐLĐ 14/11/2018 Kế hoạch

V/v  Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

137 /LĐLĐ 14/11/2018 Công văn

V/v tiếp tục tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1438/QĐ-TTg 29/09/2018 Quyết định

V\v Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025.

Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ 07/11/2018 Nghị định

Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ 07/11/2018 Nghị định

Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc