Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
320/TM-LĐLĐ 18/06/2018 Thư Mời

Thống nhất các nội dung liên quan đến Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023

Quy chế Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh 18/06/2018 Văn bản dự thảo

Quy chế làm việc Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2018-2023

Nội quy Đại hội 18/06/2018 Văn bản dự thảo

Nội quy Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023

974/STP-PBGDPL 08/06/2018 Công Văn

v/v đính chính câu hỏi cuộc thi viết ” Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ” trên Báo Tây Ninh năm 2018

Số 1991-CV/BTGTU 13/06/2018 Công Văn

V/v định hướng thông tin, tuyên truyền trước diễn biến tình hình ANTT hiện nay

Dự thảo các báo cáo tại hội nghị sơ kết 6 tháng 11/06/2018 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đại biểu dự hội nghị download (3 files) Dự thảo báo cáo để nghiên cứu, đóng góp tại hội nghị sáng 12/6/2018

1939-CV/BTGTU 21/05/2018 Công Văn

V/v sao gửi đề cương tuyên truyền

2092 /LĐLĐ 21/05/2018 Công văn

“V/v báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018”

Dự thảo điều lệ Công đoàn Việt Nam Dự Thảo

Dự thảo điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

84 /HD-LĐLĐ 09/05/2018 Hướng dẫn

Về việc tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh