Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
Dự thảo báo cáo

Dự thảo báo cáo tháng 11

3155-CV/BTGTU 04/11/2019 Công văn

V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thông Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989-6/12/2019)

92 /KH – LĐLĐ 30/11/2019 Kế hoạch

V/v Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp công đoàn tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V…

566/LĐLĐ 31/10/2019 Công văn

“V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019”

558/LĐLĐ 30/10/2019 Công văn

V/v vận động CBCCVCLĐ tham gia Cuộc thi tìm hiểu “60 năm Chiến thắng Tua Hai”

557/LĐLĐ 30/10/2019 Công văn

V/v định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2020

 

2631/SLĐTBXH-LĐVL 21/10/2019 Công văn

V/v phối hợp giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho Văn phòng điều hành Dau Tieng

2296/UBND-HCC 14/10/2019 Công văn

V/v triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

539 /LĐLĐ 17/10/2019 Công văn

V/v quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Quy định số 194-QĐi/TW và Quyết định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư

83/TM-LĐLĐ 14/10/2019 Thư mời

V/v Dự Lễ phát động Cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực” gắn với Phong trào thi đua “CBCCVC Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở”