Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
59/KH-LĐLĐ 15/05/2019 Kế hoạch

Tổ chức hội nghị biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tiêu biểu tỉnh Tây Ninh lần thứ II, năm 2019

361 /LĐLĐ 15/05/2019 Công văn

V/v báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

360/ LĐLĐ 13/05/2019 Công văn

V/v lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Dự thảo báo cáo tháng 5/2019 09/05/2019 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự giao ban Tháng 5/2019 sáng ngày 13/5/2019 download Dự thảo báo cáo tháng để nghiên cứu đóng góp tại hội nghị. Văn phòng không phát tài liệu giấy.

Trân trọng

57/KH-LĐLĐ 06/05/2019 Kế hoạch

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021

350/LĐLĐ 06/05/2019 Công văn

“V/v triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen”

349/LĐLĐ 06/05/2019 Công văn

V/v tăng cường thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt

343 /UBKT 03/05/2019 Công văn

V/v Chuẩn bị Báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra  6 tháng đầu năm 2019

347/LĐLĐ 04/05/2019 Công văn

V/v góp ý Dự thảo Hướng dẫn đánh giá, xếp loại đoàn viên công đoàn khu vực nhà nước

337 /LĐLĐ 26/04/2019 Công văn

V/v tuyên truyền Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật