Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
/BC-LĐLĐ Dự thảo Báo cáo

 Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 4/2020

788/LĐLĐ 06/04/2020 Công văn

Về việc tăng cường ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

787/LĐLĐ 06/04/2020 Công văn

   Về việc khen thưởng trong phòng, chống dịch Covid-19

29/HD-LĐLĐ 26/03/2020 Hướng dẫn

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

 

 

133 /KH-LĐLĐ 27/03/2020 Kế hoạch

Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng năm 2020

 

778 /LĐLĐ 31/03/2020 Công văn

V/v tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”

776/LĐLĐ 30/03/2020 Công văn

V/v triển khai thực hiện Bảng điểm xét công nhận “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

371 /QĐ – LĐLĐ 31/03/2020 Quyết định

Về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh

775 /LĐLĐ 30/03/2020 Công văn

V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19

134/KH – LĐLĐ 27/03/2020 Kế hoạch

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ – TLĐ ngày 15/01/2020 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn