Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
71/KH – LĐLĐ 12/07/2019 Kế hoạch

v/v Phối hợp, tham gia làm công tác dân vận(đợt 1 năm 2019)

428/LĐLĐ 12/07/2019 Công văn

“V/v tham gia Hội thi tìm hiểu 65 năm chiến thắng Điện Biên phủ, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác qua mạng Internet năm 2019”

429/LĐLĐ 12/07/2019 Công văn

V/v quán triển khai thực hiện Kết luận số 49 –KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

427/LĐLĐ 12/07/2019 Công văn

V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người

69/KH-LĐLĐ 12/07/2019 Kế hoạch

Tập huấn tuyên truyền chuyên đề Luật Hôn nhân và gia đình và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

419/LĐLĐ 03/07/2019 Công văn

V/v tuyên truyền, vận động bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Tây Nguyên

421/LĐLĐ 04/07/2019 Công văn

V/v tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2019

420/LĐLĐ 04/07/2019 Công văn

V/v tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt

407/LĐLĐ 20/06/2019 Công văn

v/v Đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới

411/LĐLĐ 24/06/2019 Công văn

v/v Tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh