Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
211/TM-LĐLĐ 28/07/2016 Thư mời

Hội nghị trực tuyến

1106/TLĐ 20/07/2016 Công văn

Về việc tham gia giao lưu trực tuyến cùng Thường trực Đoàn Chủ tịch với CNVCLĐ

69/TB-LĐLĐ 19/07/2016 Thông báo

Chỉ tiêu hưởng ứng chiến dịch “Giọt máu nghĩa tình” hè năm 2016

210/TM-LĐLĐ 18/07/2016 Thư mời

Dự họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7

1268/LĐLĐ 18/07/2016 Công văn

V/v tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công – Nông – Binh  tỉnh Tây Ninh lần thứ XII năm 2016

195/KH-LĐLĐ 12/07/2016 Kế hoạch

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam

206/TM-LĐLĐ 14/07/2016 Thư mời

Dự hội nghị báo cáo viên công đoàn tháng 7/2016

1251/LĐLĐ 08/07/2016 Công văn

V/v tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và  triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X

194 /KH – LĐLĐ 07/07/2016 Kế hoạch

Phối hợp, tham gia làm công tác dân vận năm 2016

67/TB-LĐLĐ 05/07/2016 Thông báo

Thông báo về việc họp giao ban tháng 7/2016