Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
86/TB-LĐLĐ 17/02/2017 Công văn

V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” năm 2017

1476/LĐLĐ 17/02/2017 Công văn

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

246 /TM-LĐLĐ 15/02/2017 Thư mời

Dự Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn

1468 /LĐLĐ 14/02/2017 Công văn

V/v tuyên truyền kỷ niệm 28 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” và kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959-03/3/2017)

159 KH/ĐĐLĐLĐ 06/02/2017 Kế hoạch

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

58 /HD – LĐLĐ 06/02/2017 Hướng dẫn

Công tác Tuyên giáo Công đoàn và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017

213/KH-LĐLĐ 23/01/2017 Kế hoạch

Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2018 – 2023

1439/LĐLĐ 03/01/2017 Công văn

V/v tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

57 /HD – LĐLĐ 28/12/2016 Hướng dẫn

Tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2017”

1424/LĐLĐ 13/12/2016 Công văn

V/v nắm tình hình thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2017