Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
1581 /LĐLĐ 09/05/2017 Công văn

V/v tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung

Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVCLĐ và LLVT
950/QĐ – LĐLĐ 04/05/2017 Quyết định

V/v ban hành Quy chế xét công nhận sáng kiến và khen thưởng sáng kiến trong hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh Tây Ninh

234 /KH – LĐLĐ 25/04/2017 Kế hoạch

Thực hiện phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua “phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2016 – 2020

69/HD-LĐLĐ 27/04/2017 Hướng dẫn

Công tác nhân sự Ban Chấp hành tại Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2018 2023

1566/LĐLĐ 27/04/2017 Công văn

Bảng điểm thi đua năm 2017

67 /HD-LĐLĐ 20/04/2017 Hướng dẫn

Xây dựng báo cáo đại hội công đoàn các cấp

1561/LĐLĐ 27/04/2017 Công văn

V/v  xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” năm 2017

233 /KH – LĐLĐ 25/04/2017 Kế hoạch

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017

1554/LĐLĐ 20/04/2017 Công văn

V/v quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW (khóa XII)