Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
1379/LĐLĐ 19/10/2016 Công văn

V/v viết bài cộng tác cho Bản tin Công đoàn số đặc biệt Mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017

1378/ LĐLĐ 19/10/2016 Công văn

“V/v hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017”

1374 /LĐLĐ 17/10/2016 Công văn

V/v báo cáo định kỳ công tác thi đua khen thưởng

208 /KH – LĐLĐ 10/10/2016 Kế hoạch

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vềđẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

206/KH-LĐLĐ 28/09/2016 Kế hoạch

Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020

207 /KH – LĐLĐ 30/09/2016 Kế hoạch

Phát động phong trào thi đua nước rút 90 ngày vượt chỉ tiêu về đích,hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016

1342 /LĐLĐ 27/09/2016 Công văn

V/v phúc tra chấm điểm CĐCS vững mạnh, đơn vị văn hóa và phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”.

1343 /LĐLĐ 27/09/2016 Công văn

V/v hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2016

204/KH-LĐLĐ 20/09/2016 Kế hoạch và thư mời

Kế hoạch và thư mời Tập huấn thúc đẩy bình đẳng giới trong thực thi pháp luật tại nơi làm việc năm 2016

02 /CTr – LĐLĐ 12/09/2016 Chương trình

Chương trình hành động của Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh