Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
234 /KH – LĐLĐ 25/04/2017 Kế hoạch

Thực hiện phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua “phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2016 – 2020

69/HD-LĐLĐ 27/04/2017 Hướng dẫn

Công tác nhân sự Ban Chấp hành tại Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2018 2023

1566/LĐLĐ 27/04/2017 Công văn

Bảng điểm thi đua năm 2017

67 /HD-LĐLĐ 20/04/2017 Hướng dẫn

Xây dựng báo cáo đại hội công đoàn các cấp

1561/LĐLĐ 27/04/2017 Công văn

V/v  xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” năm 2017

233 /KH – LĐLĐ 25/04/2017 Kế hoạch

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017

1554/LĐLĐ 20/04/2017 Công văn

V/v quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW (khóa XII)

1557 /LĐLĐ 21/04/2017 Công văn

V/v tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ tham gia Hội thi sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 10 năm 2016 – 2017

1556 /LĐLĐ 21/04/2017 Công văn

V/v hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017

64 /HD-LĐLĐ 27/03/2017 Hướng dẫn

Chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở ”