Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
Dự thảo điều lệ Công đoàn Việt Nam Dự Thảo

Dự thảo điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

84 /HD-LĐLĐ 09/05/2018 Hướng dẫn

Về việc tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

130 /TB-LĐLĐ 11/05/2018 Thông báo

V/v chuẩn bị Đại hội IX Công đoàn tỉnh

2076 /LĐLĐ 08/05/2018 Công Văn

V/v vận động CBCCVCLĐ đóng góp thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” 

giai đoạn 2018-2020.

Dự thảo báo cáo tháng 5/2018 09/05/2018 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị dự giao ban ngày 10/5/2018 download File dự thảo báo cáo tháng 5 để nghiên cứu đóng góp tại hội nghị. Văn phòng không phát tài liệu giấy tại cuộc họp.

55-HD/BTGTU 03/05/2018 Hướng dẫn

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

2073/LĐLĐ 08/05/2018 Công Văn

V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

1273/QĐ-LĐLĐ 26/04/2018 Quyết định

Về việc ban hành Quy định Giám sát trong tổ chức công đoàn thuộc tỉnh Tây Ninh

311/TM-LĐLĐ 03/05/2018 Thư Mời

Dự Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn

Bảng điểm thi đua năm 2018

Bảng điểm thi đua tổ công đoàn, công đoàn cơ sở, công đoàn ngành và liên đoàn lao động huyện, thành phố