Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
254 /KH – LĐLĐ 11/10/2017 Kế hoạch

Thực hiện công trình “Xây tặng 50 căn nhà Mái ấm Công đoàn” chào mừng Đại hội Công đoàn Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ (2018 – 2023) tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018 – 2023)

1773 /LĐLĐ 03/10/2017 Công văn

V/v báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả  thực hiện hoạt động “Năm vì lợi ích đoàn viên”

1770/LĐLĐ 29/09/2017 Công văn

V/v sửa đổi một số nội dung trong Hướng dẫn số 44/HD-LĐLĐ ngày 23/11/2015

1761/LĐLĐ 22/09/2017 Công văn

V/v thành lập ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

1760/LĐLĐ 22/09/2017 Công văn

V/v thành lập ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

14/CTHĐ – LĐLĐ 22/09/2017 Chương trình

Thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Ban Nữ công quần chúng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2018-2023

1758/LĐLĐ 22/09/2017 Công văn

V/v báo cáo đánh giá 02 năm thực hiện Nghị định 85/NĐ-CP

253 /KH – LĐLĐ 26/09/2017 Kế hoạch

Phát động phong trào thi đua nước rút 90 ngày vượt chỉ tiêu về đích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017

Phụ lục báo cáo nhiệm kỳ ngành – huyện

Đây là phụ lục kèm theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thành phố. Đề nghị các đơn vị thực hiện theo các mẫu phụ lục này để tỉnh tổng hợp theo quy định.

252/KH – LĐLĐ 21/09/2017 Kế hoạch

Thực hiện Đề án của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020