Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
311/TM-LĐLĐ 03/05/2018 Thư Mời

Dự Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn

Bảng điểm thi đua năm 2018

Bảng điểm thi đua tổ công đoàn, công đoàn cơ sở, công đoàn ngành và liên đoàn lao động huyện, thành phố

278/KH-LĐLĐ 24/04/2018 Kế hoạch

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

2048/LĐLĐ 18/04/2018 Công văn

V/v  xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” năm 2018

83 /HD – LĐLĐ 19/04/2018 Hướng dẫn

Khen thưởng công nhân lao động tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2017

2040/LĐLĐ 17/04/2018 Công văn

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong tình hình mới và hướng dẫn triển khai

công tác bình đẳng giới năm 2018

2041/LĐLĐ 17/04/2018 Công văn

V/v trưng bày sản phẩm tại Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023

Dự thảo báo cáo tháng 04/2018 11/04/2018 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị tham dự hội nghị giao ban download file Dự thảo báo cáo tháng 04/2018 để nghiên cứu, đóng góp. Văn phòng không phát tài liệu giấy.

308/TM-LĐLĐ 11/04/2018 Thư Mời

Dự Lễ phát động “Tháng Công nhân” lần thứ 9

và Tháng hành động vế An toàn vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018.

273 /KH-LĐLĐ 19/03/2018 Kế hoạch

Tổ chức tuyên truyền Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam